A A A

O programie

Naszym celem jest pomóc Państwu w ciekawy i niestandardowy sposób pracować z filmem w szkole Oferujemy rozmaite narzędzia edukacji filmowej: szkolenia, warsztaty, kursy internetowe, materiały dydaktyczne i merytoryczne, które wspierają nauczycieli i nauczycielki w ich pracy.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.